เกี่ยวกับเรา

About us
เกี่ยวกับเรา

คลินิกหมอจตุรงค์ เป็นคลินิกเวชกรรม ตรวจ ดูแล รักษา ผ่าตัด ลูกค้าที่ต้องการศัลยกรรมเสริมความงามใบหน้า และผู้ป่วย หู คอ จมูก เริ่มเปิดทำการในอาคารพาณิชย์ 2 คูหา บนถนนละม้ายสงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุรงค์ จงสถิตย์ไพบูลย์ ซึ่งขณะนั้น ทำงานเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ แผนกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ภาควิขาโสตศอนาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วย ได้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล เลขที่ 90102000654 และได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล เลขที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ในปี พุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการเปิดคลินิก คลินิกหมอจตุรงค์ ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ พร้อมกับมีการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของอาคาร เพื่อให้ดูสวยงาม ประกอบกับการปรับการใช้พื้นที่ของคลินิก เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ปรับพื้นที่ใช้สอย จากเดิมที่เปิดในบริเวณชั้น 1 ของอาคารพาณิชย์ทั้ง 2 คูหา มาเป็น ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารพาณิชย์ 1 คูหา ซึ่งในชั้น 1 จัดให้เป็นพื้นที่รอตรวจ ห้องตรวจ และเคาน์เตอร์จ่ายยา ส่วนชั้น 2 จัดให้เป็นพื้นที่ ห้องผ่าตัด ห้องล้างและนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัด

สำหรับลักษณะของการตรวจดูแลรักษา ผ่าตัดนั้น ลูกค้าของคลินิกจะมีทั้งผู้ป่วยกลุ่มที่ป่วยทางหูคอจมูก และกลุ่มที่ต้องการการผ่าตัดเสริมความงามใบหน้า ในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในกลุ่มที่ต้องการผ่าตัด เสริมความงามใบหน้า  ในขั้นตอนของการตรวจ และปรึกษานั้น ทางคลินิกจะบริการฟรี โดยไม่ได้คิดค่าจ่ายใดๆ โดยจะมีการคิดค่าบริการเฉพาะลูกค้าที่มีการรักษา หรือการผ่าตัดเท่านั้น

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการผ่าตัดทางศีรษะและลำคอกว่า 20 ปี รวมถึงการผ่าตัดด้านศัลยกรรม เสริมความงามบนใบหน้ากว่า 12 ปี ปัจจุบบัน มีลูกค้าที่เคยมาผ่าตัดจากคลินิกนับพันราย ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแล รักษาจากแพทย์ โดยมีผลลัพธ์ที่ดี บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุด

คลินิกหมอจตุรงค์

ทำดั้ง เสิรมจมูก ศัลยกรรม หาดใหญ่