บทความศัลยกรรมตกแต่ง

การทำตา 2 ชั้น

บทความนี้ทางคลินิกได้ให้หมอช่วยเขียนขึ้นมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงภาพรวมของการผ่าตัดทำตา 2 ชั้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการผ่าตัดและเข้าใจถึงผลการผ่าตัดที่อาจเกิดขึ้นได้หลายอย่าง

ก่อนอื่นมาเข้าใจกันก่อนว่า ทำไมคนเราบางคนมีตาชั้นเดียว บางคนมีตา 2 ชั้น คำถามนี้ตอบง่ายๆ เลยว่า เป็นเพราะกรรมพันธุ์ครับ และใช่ว่าทุกคนจะไม่ชอบตาชั้นเดียวเสมอไปนะครับ ที่ผ่านมาเคยมีลูกค้ามาปรึกษาเพื่อขอทำตา 2 ชั้น ให้เป็นตาชั้นเดียวอยู่ประปรายด้วย ( Trend เกาหลีเค้าแรงจริงๆ) ซึ่งในความเป็นจริงก็สามารถทำได้เช่นกันครับ  แต่สำหรับคนที่ ชอบตา 2 ชั้น  แต่ตัวเองมีตาชั้นเดียว จะทำอย่างไรได้ล่ะ ถ้าคุณใช้วิธีติดแถบพลาสเตอร์บนเปลือกตา เพื่อทำให้เป็นตา 2 ชั้น จนขี้เกียจจะติดแล้ว แน่นอนการผ่าตัดทำตา 2 ชั้น ช่วยคุณได้ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องวิธีการทำตา 2 ชั้น นั้นว่ามีกี่วิธี อะไรบ้าง แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียงอย่างไร หมอขอพูดถึงว่า คนตาชั้นเดียวมีลักษณะของกายวิภาคของคนที่มีตา 2 ชั้นอย่างไร (รูป) จากรูปจะเห็นว่าคนที่มีตา 2 ชั้น จะมีใยกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เปิดเปลือกตาบนยื่นออกมาเกาะบริเวณชั้นใต้ผิวหนัง เมื่อกล้ามเนื้อนี้หดตัว นอกจากจะทำให้เปลือกตาเปิดแล้ว มันยังดึงผิวหนังที่ตำแหน่งจุดเกาะเข้าไปด้านใน ทำให้เกิดชั้นของเปลือกตา ทำให้มีลักษณะของเปลือกตา 2 ชั้น ในขณะที่คนที่มีชั้นตาชั้นเดียว จะไม่มีไยกล้ามเนื้อที่ยื่นมาเกาะที่ผิวหนัง มีแต่เพียงไยกล้ามเนื้อที่มาเกาะที่ตำแหน่งที่ทำหน้าที่เปิดเปลือกตาเท่านั้น ด้วยหลักการนี้ การผ่าตัดเปลือกตาให้กลายเป็นตา 2 ชั้น จึงสามารถทำได้โดยการเย็บกล้ามเนื้อมัดดังกล่าว มายึดติดกับผิวหนังตรงตำแหน่งที่เราต้องการให้เกิดชั้นของตาขึ้น สำหรับวิธีการผ่าตัดมีด้วยการหลายวิธีได้แก่

การเย็บ (รูป)

จริงๆแล้วเทคนิคการผ่าตัดวิธีนี้ก็มีด้วยกันหลายเทคนิค แต่ทุกเทคนิคจะมีหลักการเดียวกัน คือให้เย็บคล้องกล้ามเนื้อที่ดึงเปลือกตายึดติดกับผิวหนังในตำแหน่งที่เราต้องการให้เกิดชั้น วิธีนี้มีข้อดี คือ ไม่มีรอยแผลเป็น แต่จะไม่สามารถจะทำวิธีนี้ได้กับคนทุกคน โดยจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวหนังบางและไขมันในเบ้าตามีไม่มาก วิธีนี้ มีโอกาสที่ชั้นตาจะหลุดง่ายกว่าและมีโอกาสของชั้นตาจะไม่เท่ากันได้มาก ถ้าวางตำแหน่งที่ทำชั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ดี และไม่เหมือนกันของตา 2 ข้าง

การกรีดเจาะผิวหนังและเย็บ (รูป)

จะคล้ายกับวิธีแรก แต่จะมีการใช้มีปลายแหลมกรีดเจาะแผลที่ผิวหนัง ตรงตำแหน่งที่จะเย็บ เพื่อที่เวลามัดปมไหม มันจะซ้อนอยู่ภายใต้ผิวหนังได้ดีกว่าวิธีที่ 1

การกรีดแผลสั้น และเย็บ (รูป)

วิธีนี้เป็นการเปิดแผลบริเวณเปลือกตาที่กำหนดว่าจะเป็นชั้นตา โดยส่วนใหญ่จะอยู่สูงกว่าขอบเปลือกตาประมาณ 8-10 มิลลิเมตร จากนั้นเปิดเข้าไปหากล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เปิดเปลือกตา แล้วเย็บกล้ามเนื้อดังกล่าวกับแผลผิวหนังที่กรีดเปิดไว้ วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่ทำกันโดยทั่วไป สามารถทำตา 2 ชั้นได้ในเกือบทุกราย (ยกเว้นในคนที่เบ้าตาลึกไม่มีไขมันในเบ้าตา (รูป)) ผลลัพธ์ที่ได้ จะได้ชั้นตาที่มีความใกล้เคียงของตาทั้ง 2 ข้างสูงกว่า 2 วิธีแรก และมีโอกาสชั้นจะหลุดน้อยกว่ามาก แต่มีข้อเสียที่จะมีรอยแผลเป็น แต่มักเป็นแผลเป็นที่ไม่มาก โดยแผลเป็นจะอยู่ในชั้นตา จึงไม่เป็นที่สังเกตนัก (รูป)

การกรีดแผลยาวและเย็บ

จะคล้ายกับข้อ 3 แต่จะใช้กรณีที่มีปริมาณเปลือกตาที่หย่อนคล้อยมากขึ้น หากใช้วิธีที่ 3 จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนังตาบนตกได้ดี และทำให้ชั้นตาที่เกิดขึ้นไม่โค้ง ดูไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งวิธีนี้จึงใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องตัดหนังส่วนเกินบางส่วนออก ผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะสามารถแก้ไขให้หนังตาที่หย่อนคล้อย จนทำให้ชั้นตาหลบใน ตลอดจนหนังตาบริเวณคล้อยจนเลยขอบเปลือกตาบนดูดีขึ้น ทำให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นวิธีในการทำตา 2 ชั้น ซึ่งดูแล้วเหมือนจะไม่ยาก แต่ในความเป็นจริงผลการผ่าตัดที่ได้ แม้จะมีการกำหนดตำแหน่งของชั้นตาในตำแหน่งที่เหมือนกันของเปลือกตาทั้ง 2 ข้าง แต่รายละเอียดเทคนิคการผ่าตัด ของหมอที่ต่างกัน ก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ต่างกัน ดังนั้นผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับรายละเอียดรวมถึงประสบการณ์ของคุณหมอ ที่ผ่าตัดด้วยนะครับ ในการทำตา 2 ชั้น มักมีคำถามเรื่องการกำหนดชั้นตา บางคนอยากได้ชั้นตาใหญ่ๆ แบบฝรั่ง บางคนอยากได้ชั้นหลบนิดๆแบบเกาหลี แล้วเรามีแนวทางในการกำหนดชั้นของเปลือกตาอย่างไร ให้ดูสวย ตลอดจนผลการผ่าตัดที่มีโอกาสเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ คอยติดตามต่อในบทความต่อต่อๆไปนะครับ สำหรับตอนนี้หมอขอปลีกตัวออกไปเลี้ยงลูกก่อนนะครับ