บทความศัลยกรรมตกแต่ง

การเสริมจมูก (ตอนที่1)

การเสริมจมูก ตอนที่ 1 เรื่อง คุณหมอใช้หลักอะไรในการพิจารณาตกแต่งทรงจมูก

จมูก เป็นอวัยวะหนึ่งที่ยื่นออกมาจากกึ่งกลางของใบหน้า จึงเป็นอวัยวะที่เป็นจุดเด่นบนใบหน้า ดังนั้นจมูกอาจจะเป็น จุดดึงดูดความสนใจ ถ้าจมูกนั้นดูสวย ขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นจุดด้อยได้เช่ยเดียวกัน การที่จมูกจะดูสวย หรือดูไม่สวย เขาดูกันอย่างไร ทำไมฝรั่งและชาวเอเชีย ที่จมูกดูกไม่เหมือนกันเลย แต่ก็ดูสวยเหมือนกันได้ ในขณะที่บางชนชาติ การมีจมูกที่หนาใหญ่ ปีกจมูกกว้างบาน ซึ่งคนส่วนใหญ่มองว่าไม่สวย กลับเป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งก็ด้วยเหตุผลความเชื่อเรื่อง “โหงวเฮ้ง” หรือความเชื่อที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้จมูกของคนๆเดียวกัน ในมุมมองของคนบางคนอาจมองว่า “สวยมาก” แต่ในมุมมองของคนบางคนกลับมองว่า “ก็งั้นๆ” ที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่ามีความหลากหลายในมุมมองของคำนิยามว่า จมูกสวย แล้วคุณหมอจะยึดหลักอะไรในการผ่าตัดแก้ไขจมูก ให้กับคนคนนั้น ในบทความนี้หมอจะขออธิบายให้ฟังนะครับ

1.ในทางการแพทย์ มีการนิยามลักษณะของจมูกที่สวย โดยรวบรวมความคิดเห็นของคนที่ส่วนใหญ่มองว่าสวย แล้วนำมาวัดสัดส่วน และมุมองศาต่างๆของจมูกกับอวัยวะข้างเคียง หรือเมื่อเทียบกับใบหน้า ซึ่งลักษณะค่าดังกล่าว ได้มีการเขียนไว้ในตำราทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม ซึ่งหมอขอนำภาพมาให้ดูโดยสังเขปดังนี้

2.คุณหมอจะพิจารณาในลักษณะโครงสร้างเดิมของจมูกของคนๆนั้น ซึ่งจะแตกต่างกันในจมูกแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นในตัวโครงสร้างที่อยู่ภายในได้แก่ ความโด่งของกระดูกจมูก (บางคนโด่งมากจนทำให้เกิดลักษณะโหนกจมูก มากเกินไป) ความโด่งและความแข็งแรงของกระดูกอ่อนปลายจมูก รวมถึงลักษณะการวางตัวของกระดูกอ่อนปลายจมูก ที่ทำให้จมูกมีลักษณะต่างๆกันไป (บางคนปลายจมูกเชิดแหงนขึ้น บางคนจมูกพุ่งสูงมาก บางคนจมูกดูยาวมีหยดน้ำ หรือบางคนมีลักษณะปลายจมูกงุ้มเหมือนแม่มด ตลอดจนโครงสร้างภายนอก ได้แก่ ความหนาบางและความยืดหยุ่น ของผิวหนังในบริเวณต่างๆของจมูก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลในการพิจารณาผ่าตัดตกแต่งจมูกให้ด้วยเช่นกัน

3.ความต้องการของผู้ที่จะทำการตกแต่งจมูก ว่าอยากให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ซึ่งข้อนี้สำคัญที่สุด แน่นอนว่าแต่ละคนจะชอบลักษณะจมูกที่แตกต่างกันไป โดยถ้าคนคนนั้นไม่มีรูปแบบที่ตัวเองชอบที่ชัดเจน คุณหมอก็จะยึดหลักพิจารณาโดยใช้ข้อมูลในข้อ 1 และข้อ 2 มาร่วมกันพิจารณานะครับ

ดังนั้น การจะทำจมูกคนๆหนึ่งในสวยอย่างที่ต้องการโดยที่ยังอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่เป็นได้ ตลอดจนความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันไป แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียในการทำ ซึ่งผู้ที่คิดจะทำการผ่าตัดตกแต่างจมูก จะต้องทำความเข้าใจ เพื่อพิจารณาเลือกในวิธีการผ่าตัดที่เข้ากับตัวเอง

การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยซิลิโคนที่ทำกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ เป็นวิธีการที่ทำได้ไม่ยาก และราคาไม่แพง แต่ก็จะมีข้อจำกัดหลายอย่าง โดยผลลัพธ์ที่สามารถทำโดยวิธีนี้ได้อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกคน ด้วยข้อจำกัดด้านต้นทุนจมูกที่แตกต่างกัน แต่ถ้ายังคงยืนกรานที่จะทำตามความต้องการทั้งๆที่โครงสร้างจมูกเดิมไม่สามารถรับได้ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้อย่างมากมายนะครับ  (ภาพ) ในบทความตอนต่อไป คุณหมอจะเขียนถึง วิธีการผ่าตัดตกแต่ง ที่ทำกัน ลในปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ และใช้ในการพิจารณาเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองกันนะครับ